ProMove

Beste studenten,

ProMove heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Dit doet ProMove niet alleen, maar samen met andere medezeggenschapsorganen. Deze medezeggenschapsorganen houden zich bezig met verschillende onderwerpen. Eens per maand komt ProMove samen tijdens de vergadering. Tijdens deze vergadering worden de belangrijkste lopende zaken van elk medezeggenschapsorgaan besproken. Op deze manier krijgen de verschillende medezeggenschappen meer overzicht wat allemaal besproken wordt in de verschillende organen en krijgen ze verschillende meningen en adviezen over deze onderwerpen.

Naast de ProMove vergadering vindt ook twee keer per jaar een overleg plaats met het managementteam van Bewegingswetenschappen. Dit is het BW-overleg. Hierbij speelt ProMove een belangrijke rol. Via dit overleg kunnen studenten namelijk actief meedenken over opleiding specifieke zaken.

Tot slot werkt ProMove ook samen met ProMed en ProDent. Dit zijn de pro’s van geneeskunde en tandheelkunde. De voorzitters komen eens per twee weken samen om te vergaderen. Zaken die niet specifiek over één studie gaan, maar bijvoorbeeld over de gehele faculteit worden dan besproken. Ook kan advies gevraagd worden over hoe zaken in de andere studies worden aangepakt en opgelost.

In het jaar 2019-2020 bestaat ProMove uit de volgende studenten:

Ruben Bolt 

Voorzitter ProMove

Jet Dijkhuis Notulist Promove

Joppe Vodegel

Student-lid Raad van Bestuur UMCG

Roos Duijn 

Student uit de Onderwijs- en Onderzoeksraad

Jorine Schoenmaker

Student uit de Onderwijs en Onderzoeksraad

Fieke Uwland

Student uit de Opleidingscommissie

Eline Nijmeijer

Student uit de Opleidingscommissie

Marijn Hafkamp

Student uit de Opleidingscommissie

Thijs Tankink 

Student uit de Opleidingscommissie

Maaike Wildekamp 

JV-coördinator

Vivian Meijers 

Student uit de Examencommissie

Ben je geïnteresseerd in de medezeggenschap, lijkt het je leuk om in de denktank te zitten, heb je vragen over ProMove of wil je een keer een vergadering bijwonen? Spreek ons dan gerust eens aan! Je kunt ook mailen naar promove@umcg.nl of bellen naar 06-31915787 (Ruben).

Liefs,

Ruben, Jet, Maaike, Vivian, Marijn, Eline, Fieke, Thijs, Roos, Jorien & Joppe

Sponsoren

ProCareHet pakhuisBelsimpelXsensSkiline