SymposiumCommissie

Het symposium is een dag vol interessante sprekers en workshops over bewegingswetenschappelijk gerelateerde onderwerpen. De SymposiumCommissie is verantwoordelijk voor het bedenken van een thema. De symposia die de afgelopen jaren door Studiosi Mobilae georganiseerd zijn gingen over revalidatie, topsport en veroudering. Tijdens de voorbereiding van deze ééndaagse activiteit zullen de commissieleden zich bezighouden met het benaderen van sprekers, het zoeken van sponsoren en het opzetten van het programma. 

De SymposiumCommissie voor het jaar 2019-2020 bestaat uit:

Sander Kerkhof Voorzitter
Sophie Gores Secretaris
Sanne Hamer Penningmeester
Jorrick Dijkstra Promotiecoördinator
Marieke Pijnenburg Sponsorcoördinator
Lucy Yntema Sponsorcoördinator
Carmen van der Peet Sprekerscoördinator


Je kunt de SymposiumCommissie bereiken via: symposium@studiosimobilae.nl

Sponsoren

Gelkinge9ProCareUMCGHet pakhuisXsens