Machtiging donateurschap

Doorlopende SEPA-machtiging Studiosi Mobilae

Bij dezen verklaar ik dat:

  • ik aan Studiosi Mobilae de machtiging verstrek om eenmaal per collegejaar de donatie van €.... (minimaal €16) van mijn rekening af te schrijven,
  • ik weet dat het om een doorlopende machtiging gaat,
  • ik na incasso dertig dagen de tijd heb om het incasso terug te keren, zonder dat daar opgaaf van redenen voor nodig is
  • ik het donateurschap voor 1 september, het begin van het verenigingsjaar, schriftelijk bij Studiosi Mobilae dien op te zeggen.

Velden met een * zijn verplicht.

OndergetekendeIncassant

Naam:                                     Studiosi Mobilae

Adres:                                     Antonius Deusinglaan 1 – FA 34

Postcode en plaats:                9713 AV Groningen

Land:                                      Nederland

IBAN nummer:                       NL06ABNA0566293048

Incassant-ID:                          NL59ZZZ400254240000

Bankgegevens ondergetekende
Ondertekening

U verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Studiosi Mobilae om de betreffende bedragen af te schrijven van uw  rekening en ontvangt hiervan tenminste 1 dag voor afschrijving bericht. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Sponsoren

ProCareHet pakhuisBelsimpelXsensSkiline