Privacy

Privacy beleid Studiosi Mobilae

1. Persoonsgegevens
De studievereniging Bewegingswetenschappen Studiosi Mobilae verwerkt de persoonsgegevens die u doorgeeft via het inschrijfformulier. Daarnaast worden gegevens verwerkt bij het gebruik van de online diensten van Studiosi Mobilae. De volgende persoonsgegevens worden opgevraagd tijdens de inschrijving:
  • Voornaam en achternaam
  • Studentnummer
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Geboortedatum
  • IBAN nummer
  • Plaats bank
Bij inschrijving voor activiteiten behoudt Studiosi Mobilae zich het recht een deelnemerslijst door te geven aan de organiserende commissie. Op deze deelnemerslijst staan de voor -en achternamen en emailadressen van de deelnemers. Indien het bestuur van Studiosi Mobilae meer informatie nodig acht voor bepaalde activiteiten, kan het bestuur van Studiosi Mobilae deze informatie toevoegen aan de deelnemerslijst. Dit zal alleen gebeuren wanneer deze gegevens nodig zijn voor de desbetreffende activiteit. Bij de inschrijving voor buitenlandse reizen gaat dit bijvoorbeeld om identiteitsgegevens, een calamiteitennummer, en medicijn-of allergie-informatie. Het bestuur van Studiosi Mobilae ziet erop toe dat geen onnodige gegevens worden opgevraagd.
 
2. Verwerkingsdoelen
Studiosi Mobilae gebruikt uw persoonsgegevens voor het bijhouden van een correct ledenbestand en het uitvoeren van de incasso’s. Daarnaast worden uw contactgegevens gebruikt om contact met u op te kunnen nemen en voor het verstrekken van informatie vanuit Studiosi Mobilae. Een voorbeeld hiervan is het versturen van de 2 wekelijkse nieuwsbrief en de halfjaarlijkse en jaarlijkse enquête van Studiosi Mobilae.
Tevens gebruikt Studiosi Mobilae uw personalia voor een smoelenboek in de almanak en voor de online almanak op het beveiligde deel van de website en mobiele applicatie van Studiosi Mobilae. Hiervoor kan uw naam, adres, geboortedatum, pasfoto en telefoonnummer gebruikt worden. Indien u hier bezwaar tegen hebt kan je dit aangeven bij het bestuur van Studiosi Mobilae, dan worden deze gegevens hier in het vervolg niet hiervoor gebruikt.
 
3. Hoe lang bewaren ledenbestand
Studiosi Mobilae bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wanneer u schriftelijk uw lidmaatschap hebt opgezegd, worden binnen 14 dagen uw gegevens uit het ledenbestand verwijderd en uit de online almanak op de website en mobiele applicatie van Studiosi Mobilae gehaald.
 
4. Delen met derden
Studiosi Mobilae deelt uw gegevens minimaal met derden. Alleen als het bestuur van Studiosi Mobilae het nuttig bevindt, met oog op de doelen van de vereniging, worden uw gegevens gedeeld met derden. Hierbij kunt u denken aan het verstrekken van een deelnemerslijst aan derden, die een activiteit organiseren waarvoor onze leden zich aangemeld hebben. Met deze partijen zal een verwerkingsovereenkomst worden opgesteld om te verzekeren dat deze gegevens niet verder verspreid worden.
 
5. Verwijderen en inzien/opvragen eigen gegevens
U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens op te vragen, in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Inzien van uw gegevens kan via de website en mobiele applicatie van Studiosi Mobilae. Een verzoek tot verwijderen of het opvragen van uw gegevens, voor zover bij ons bekend, kunt u indienen door te mailen naar secretaris@studiosimobilae.nl. Het bestuur tracht deze aanvragen binnen 10 werkdagen te beantwoorden en verwerken, met uitzondering van de vakantieperiodes. Indien u al uw persoonsgegevens wenst te verwijderen is het niet mogelijk om lid te zijn van Studiosi Mobilae, en zal uw lidmaatschap moeten worden beëindigd.
 
6. Beveiliging persoonsgegevens
Het bestuur van Studiosi Mobilae neemt het beveiligen van uw gegevens serieus. Het bestuur treft passende maatregelen opdat uw gegevens niet worden misbruikt. Daarnaast zal het bestuur erop toezien dat uw gegevens niet ongewenst worden gedeeld, verloren zullen raken of toegankelijk zijn voor onbevoegden. Mocht u van mening zijn dat uw gegevens onvoldoende zijn beveiligd of dat er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van Studiosi Mobilae.
 
Laatst bijgewerkt: 25-5-2018

Sponsoren

Gelkinge9ProCareUMCGHet pakhuisBelsimpel