Privacy

Privacy beleid Studiosi Mobilae

1. Persoonsgegevens
De studievereniging Bewegingswetenschappen Studiosi Mobilae verwerkt de persoonsgegevens die u doorgeeft via het inschrijfformulier. Daarnaast worden gegevens verwerkt bij het gebruik van de online diensten van Studiosi Mobilae. De volgende persoonsgegevens worden opgevraagd tijdens de inschrijving:
  • Voornaam en achternaam
  • Studentnummer
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • IBAN nummer
Bij inschrijving voor activiteiten behoudt Studiosi Mobilae zich het recht een deelnemerslijst door te geven aan de organiserende commissie. Op deze deelnemerslijst staan de voor- en achternamen en e-mailadressen van de deelnemers. Indien het bestuur van Studiosi Mobilae meer informatie nodig acht voor bepaalde activiteiten, kan het bestuur van Studiosi Mobilae deze informatie toevoegen aan de deelnemerslijst. Dit zal alleen gebeuren wanneer deze gegevens nodig zijn voor de desbetreffende activiteit. Bij de inschrijving voor buitenlandse reizen gaat dit bijvoorbeeld om identiteitsgegevens, een calamiteitennummer, en medicijn- of allergie-informatie. Het bestuur van Studiosi Mobilae ziet erop toe dat geen onnodige gegevens worden opgevraagd.
 
2. Verwerkingsdoelen
Studiosi Mobilae gebruikt uw persoonsgegevens voor het bijhouden van een correct ledenbestand en het uitvoeren van de incasso’s. Daarnaast worden uw contactgegevens gebruikt om contact met u op te kunnen nemen en voor het verstrekken van informatie vanuit Studiosi Mobilae. Een voorbeeld hiervan is het versturen van de tweewekelijkse nieuwsbrief en de halfjaarlijkse en jaarlijkse enquête van Studiosi Mobilae.
Tevens gebruikt Studiosi Mobilae uw personalia voor het smoelenboek in de almanak en voor de online almanak op het beveiligde deel van de website en de mobiele applicatie van Studiosi Mobilae. Hiervoor kan uw naam, adres, geboortedatum, pasfoto en telefoonnummer gebruikt worden. Daarnaast wordt de almanak verstuurd naar derden, waaronder donateurs en verschillende studieverenigingen. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kan u dit aangeven bij het bestuur van Studiosi Mobilae en zo worden deze gegevens in het vervolg niet in het smoelenboek in de almanak en in de online almanak gebruikt.
 
3. Bewaren persoonsgegevens
Studiosi Mobilae bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wanneer u schriftelijk uw lidmaatschap heeft opgezegd, worden binnen tien werkdagen uw gegevens, buiten uw contactgegevens, uit het ledenbestand verwijderd en uit de online almanak op de website en de mobiele applicatie van Studiosi Mobilae gehaald. Uw contactgegevens worden tot een jaar na uw schriftelijke opzegging bewaard in verband met mogelijke problemen.
 
4. Delen met derden
Studiosi Mobilae deelt uw gegevens zo minimaal mogelijk met derden. Alleen als het bestuur van Studiosi Mobilae het nuttig bevindt, met oog op de doelen van de vereniging, worden uw gegevens gedeeld met derden. Hierbij kunt u denken aan het verstrekken van een deelnemerslijst aan derden, die een activiteit organiseren waarvoor onze leden zich aangemeld hebben. Met deze partijen zal een verwerkingsovereenkomst worden opgesteld om te verzekeren dat deze gegevens niet verder verspreid worden.
 
5. Verwijderen en inzien/opvragen eigen gegevens
U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens op te vragen, in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Inzien van uw gegevens kan via de website en mobiele applicatie van Studiosi Mobilae. Een verzoek tot verwijderen of het opvragen van uw gegevens, voor zover bij ons bekend, kunt u indienen door te mailen naar secretaris@studiosimobilae.nl. Het bestuur tracht deze aanvragen binnen tien werkdagen te beantwoorden en verwerken, met uitzondering van de vakantieperiodes. Indien u al uw persoonsgegevens wenst te verwijderen, is het niet mogelijk lid te zijn van Studiosi Mobilae, en zal uw lidmaatschap moeten worden beëindigd.
 
6. Beveiliging persoonsgegevens
Het bestuur van Studiosi Mobilae neemt het beveiligen van uw gegevens serieus. Het bestuur treft passende maatregelen, opdat uw gegevens niet worden misbruikt. Daarnaast zal het bestuur erop toezien dat uw gegevens niet ongewenst worden gedeeld, verloren raken of toegankelijk zijn voor onbevoegden. Mocht u van mening zijn dat uw gegevens onvoldoende zijn beveiligd of dat er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van Studiosi Mobilae. Indien u contact wil opnemen, kunt u een mail sturen naar secretaris@studiosimobilae.nl.
 
Laatst bijgewerkt: 5-6-2019

Sponsoren

Gelkinge9ProCareUMCGHet pakhuisXsens