Lid worden

Lid worden van Studiosi Mobilae? Lid worden kan alleen indien je ingeschreven staat als student Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld en bedraagt € 16,- voor het jaar 2019 - 2020.

Algemene voorwaarden

Als lid van Studiosi Mobilae kan je deelnemen aan de open activiteiten als borrels en de activiteiten op inschrijving. Inschrijven voor activiteiten geschiedt middels de site en de mobiele applicatie van Studiosi Mobilae. Wanneer je je inschrijft voor een activiteit ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Deze houden in dat je verplicht bent de activiteit te betalen, wanneer je je afmeldt voor een activiteit na de uiterste inschrijfdatum en er geen vervanging voor jou gevonden kan worden

De deelname aan activiteiten van Studiosi Mobilae is altijd op eigen risico. Tijdens de activiteiten van Studiosi Mobilae kan beeldmateriaal gemaakt worden voor op de website en de mobiele applicatie of andere promotiedoeleinde. Bezwaar maken over beeldmateriaal waar je op staat kan altijd gemaakt worden middels een mail naar secretaris@studiosimobilae.nl.

Bij de inschrijving wordt het maximale bedrag voor de activiteit gegegeven. Betaling van de activiteiten geschiedt achteraf middels een automatische incasso.

Wanneer je je afmeldt ná 1 september van het nieuwe verenigingsjaar ben je verplicht de contributie van dat verenigingsjaar te betalen. 
Afmeldingen op een andere wijze worden als ongeldig beschouwd.

Privacy
Het privacybeleid van Studiosi Mobilae is hier te vinden. 

Sponsoren

Gelkinge9ProCareBelsimpelXsensSkiline