Raad van Advies

 

De Raad van Advies (RvA) van Studiosi Mobilae is het adviesorgaan voor het bestuur. De belangrijkste taak van de RvA is advies geven aan het bestuur over (het vormen van) het beleid en andere bestuurstaken. Daarnaast kan het bestuur bij calamiteiten advies vragen aan de RvA.
De RvA is ook voor leden. Wanneer een commissie of lid ergens mee zit, waarmee ze niet terecht kan bij het bestuur, kunnen zij advies vragen bij de RvA. In principe bestaat de RvA uit de oud-voorzitters van Studiosi Mobilae van de afgelopen drie jaar. Dit verenigingsjaar bestaat de RvA uit:

Mirjam Kalisvaart Voorzitter Studiosi Mobilae '17-'18
Sjenna Oude Tanke Voorzitter Studiosi Mobilae '18-'19
Maaike Wildekamp Voorzitter Studiosi Mobilae '19-'20

De contactgegevens van de RvA-leden zijn te vinden in de ‘Online Almanak’ op de website.

Sponsoren

Gelkinge9ProCareUMCGBelsimpelSkiline