Symposium: Moving through life

Het symposium "Moving through life" van Studiosi Mobilae op 28 november 2019 komt steeds dichterbij

Op deze dag wordt tijdens het ochtendprogramma door verschillende sprekers een lezing gegeven. Na de lezingen staat een verzorgde lunch klaar, waarna het middagprogramma zal beginnen. In de middag staan er een aantal workshops op het programma. Het symposium vindt op 28 november 2019 van ongeveer 9.30 tot 16.30 uur plaats in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Meer informatie over de sprekers, de opening van de inschrijving en andere belangrijke zaken volgt! 

Plenair gedeelte

Rinne Oost (Topsport met een beperking)
Rinne Oost, die vanaf zijn geboorte slechthorend is, kreeg op 22-jarige leeftijd te maken met een langzaam verergerend verlies van zijn zichtvermogen. Rinne was altijd al een actief sporter maar het langzame verlies van zijn zichtvermogen noopte hem te stoppen met een aantal sporten. Tijdens een revalidatie in een revalidatiecentrum voor blinden en slechtzienden kwam Rinne in aanraking met het tandemfietsen. Vanaf 2009 zat hij bij de nationale selectie en in 2012 deed hij mee aan de Paralympische Spelen. Hij ging met een bronzen medaille naar huis. Rinne vertelt zijn inspirerende levensverhaal, waarin hij ingaat in het omgaan met beperkingen en hoe de sport een centrale rol in zijn leven speelt.

Jasper Reenalda (Innovaties in real time bewegingsanalyse ter preventie van hardloopblessures)
Hardlopers raken helaas vaak geblesseerd. We nemen aan dat er een relatie is tussen de individuele looptechniek van een loper en het ontstaan van bepaalde blessures. Analyse van de looptechniek is dan ook belangrijk om meer inzicht te krijgen in veranderingen in de looptechniek tijdens een training of trainingsperiode of wedstijd, bijvoorbeeld als gevolg van vermoeidheid of “cumulative load” om blessures te voorkomen en de loopprestatie te verbeteren. Ontwikkelingen in sensortechnologie maken het mogelijk om continue en heel nauwkeurig de looptechniek te analyseren en real- time feedback te geven. Bij Roessingh Research and Development wordt onderzoek gedaan naar de individuele looptechniek en de veranderingen hierin (bijvoorbeeld als gevolg van vermoeidheid) tijdens training en wedstrijd. Zo is er tijdens de Enschede Marathon meerdere keren continue de looptechniek gemeten van een aantal lopers en konden veranderingen hierin als gevolg van vermoeidheid worden vastgesteld. Metingen op de atletiekbaan tijdens reguliere trainingen hebben meer inzicht gegeven in de relatie tussen veranderingen in looptechniek (o.a. voetlandingpatroon, knie en heup hoeken, tibial impact, shock absorptie en (a-)symmetrie etc.) en het ontstaan van blessures. De nieuwste ontwikkeling is een real-time feedback systeem voor lopers op basis van een aantal inertiële sensoren. Dit systeem heeft als doel om continue de techniek te kunnen monitoren en te waarschuwen en te adviseren wanneer veranderingen hierin kunnen leiden tot blessures. Deze metingen en ontwikkelingen als ook andere toepassingen van sensortechnologie voor het voorkomen en herstellen van blessures zullen worden besproken.

Workshops

Jorien Slot (Mulier Instituut)
Na Bewegingswetenschappen in Groningen te hebben gestudeerd ben ik terecht gekomen als onderzoeker bij het Mulier Instituut. Dit is een onderzoeksinstituut voor sociaalwetenschappelijk en beleidsrelevant sportonderzoek, wat betekent dat wij opdrachtonderzoek doen voor bijvoorbeeld het ministerie van VWS, gemeenten en sportbonden. Mijn thema’s zijn bewegingsonderwijs en bewegen en gezondheid. Tijdens deze workshop zal ik jullie meenemen in hoe ik als Bewegingswetenschapper bij het Mulier Instituut terecht ben gekomen, hoe mijn werk (met name voor JOGG) eruit ziet en zullen we aan de hand van een casus samen aan de slag gaan om een gemeente te helpen met de monitoring en evaluatie van hun lokale JOGG-aanpak.

Stuur voor vragen een mail naar symposium@studiosimobilae.nl!

Sponsoren

Gelkinge9ProCareUMCGHet pakhuisBelsimpel