ProIntenst - Zorgpad Intensieve Diëtiek

ProIntens – Zorgpad Intensieve Diëtetiek
ProIntens betreft een onderzoek naar het intensiveren van de diëtetiek om de eiwitinname, spiermassa en het fysiek functioneren van ondervoede ouderen (65+) in het ziekenhuis en na ontslag te verbeteren. Er wordt gekeken naar de combinatie van intensieve voedings- en dieetzorg in combinatie met een bewegingsinterventie op spiermassa en fysiek functioneren bij ouderen. Gedurende je stage en/of scriptie help je mee bij het verzamelen van data, bijvoorbeeld bij het afnemen van vragenlijsten, fysieke prestaties in kaart brengen (SPPB, handdynamometer, microFET...), lichaamsamenstelling bepalen (2D echografie of bio elektrische impedantie analyse(BIA)). Deelnemers worden gemeten in onderstaande centra en in de thuissituatie. Looptijd van de studie betreft 2 jaar en de verwachte start van de inclusie is februari 2019. Er zullen binnen deze 2 jaar ongeveer 540 patiënten worden geïncludeerd.


Onderzoeksvragen

 • Het effect van intensieve dieetbegeleiding op het herstel van de patiënt
 • Prestatie van vier screeningtools voor het bepalen van risico op ondervoeding 
 • Relatie tussen eiwitinname en spiermassa gedurende ziekenhuisopname en thuis
 • Relatie tussen eiwitinname en spierfunctie gedurende ziekenhuisopname en thuis
 • Relatie tussen spiermassa en spierkwaliteit (BIA vs 2D echo)
 • Relatie tussen spierkwaliteit en spierkracht
 • Relatie tussen depressie, slaap kwaliteit en gezondheidsuitkomsten
 • Eiwitinname in het ziekenhuis vergeleken met thuis

Er is ook een mogelijkheid om zelf een onderzoeksvraag op te stellen.

Werkzaamheden

 • Assisteren in een humane interventiestudie
 • Meten van deelnemers in het ziekenhuis en/of na ontslag
 • Literatuuronderzoek en het schrijven van een wetenschappelijk rapport
 • Verzamelen en analyseren van onderzoekdata
 • Mogelijkheden om een wetenschappelijk artikel te schrijven
 • Praktische informatie
 • Startdatum in overleg
 • BSc en MSc scriptie mogelijkheden
 • Inzet minimaal 16 uur per week (in overleg anders mogelijk)

Als je geïnteresseerd bent in ProIntens, stuur een mail met motivatie en de gewenste startdatum naar prointens@hva.nl

Sponsoren

Gelkinge9UMCGHet pakhuisBelsimpelSkiline