Zorggroep Groningen locatie Maartenshof

Zorggroep Groningen, locatie Maartenshof - Martijn Doorn

Gedurende mijn studies Bewegingswetenschappen (2001- 2005, Rijksuniversiteit Groningen) en Fysiotherapie (2005-2008, Hanzehogeschool Groningen) raakte ik geïnteresseerd in centraal neurologische problematiek. Juist de uitdaging waarbij je als behandelaar interdisciplinair en multidisciplinair moet denken en handelen, spreekt mij ontzettend aan. Hierdoor kun je ondanks de vele beperkingen als gevolg van de ziekte of aandoening, nog veel betekenen voor de patiënt en omgeving. Kijken naar ieders individuele mogelijkheden en kwaliteit van leven staan hierbij voorop. Inmiddels heb ik mij gespecialiseerd in het behandelen van mensen met centraal neurologische aandoeningen, zoals Parkinson en CVA. Deze zijn complex en hebben vaak grote gevolgen op allerlei terreinen. Voor optimale (na)zorg is goede samenwerking, ervaring en kennis van groot belang. Als fysiotherapeut heb ik op meerdere plekken binnen de zorgketen ervaring. Hierbij ervaar ik dat de gehele keten van groot belang is voor goede en adequate zorg. 

 

Momenteel werk ik als fysiotherapeut bij de Zorggroep Groningen (https://www.zorggroepgroningen.nl/over-zorggroep-groningen/achtergrond-zorggroep-groningen). In ons team zitten meerdere bewegingswetenschappers. Zelf zit ik in het ‘neuro-team’ (locatie Maartenshof).  Hierbij werk ik op de neurorevalidatie, op de kliniek en de dagbehandeling van het Punt voor Parkinson (https://puntvoorparkinson.nl/) en op de parkinson-longstay-afdeling. De afdeling fysiotherapie is onderdeel van het Expertise Behandelcentrum. Dit is het multidisciplinair behandelcentrum dat in de eerstelijn en in de locaties van Zorggroep Groningen de (para)medische behandelingen verzorgt voor de cliënten die bij ons revalideren en de cliënten die bij ons wonen (https://www.expertisebehandelcentrum.nl/over-het-ebc). In totaal zijn we met bijna honderd behandelaars, waardoor er veel kennis aanwezig is en je laagdrempelig en met korte lijnen met collega's kan sparren. 

Vanuit mijn kennis en ervaring in de neurorevalidatie geef ik graag presentaties, scholingen, klinische lessen en workshops. Zowel aan (mede)behandelaars/zorgverleners, studenten als patiënten. Verder heb ik me als kwaliteitsmedewerker meer dan tien jaar bezig gehouden met het kwaliteitsbeleid van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk (Praktijk voor Fysiotherapie Kollum-Grijpskerk). Sinds oktober 2019 zit ik als onderzoekcoördinator in de Wetenschappelijke Onderzoekscommissie (WOC) van de Zorggroep Groningen. De WOC maakt een koppeling tussen wetenschap en het Expertise Behandelcentrum van de Zorggroep, middels wetenschappelijk onderzoek, samenwerking met kennisinstellingen en (innovatieve) productontwikkeling.

Voor mij is het een mooie uitdaging om de praktische wereld van de Fysiotherapie te kunnen combineren met de theoretische wereld van de Bewegingswetenschappen. Juist als bruggenbouwer tussen en binnen deze werelden vormen onderwijs, onderzoek en beleid voor mij een mooie uitdaging om me verder te ontwikkelen.

Je bent meer dan welkom om een keer een dag met mij mee te lopen. Ik zal proberen een programma voor je samen te stellen. Enerzijds zal ik je een beeld geven van het klinische werk als fysiotherapeut op de neurorevalidatie en het Punt voor Parkinson. Anderzijds zal ik je een beeld geven van mijn werkzaamheden vanuit de Wetenschappelijke Onderzoekscommissie (WOC) van de Zorggroep Groningen en het Expertiseteam Neurorevalidatie.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar secretaris@studiosimobilae.nl

Sponsoren

Gelkinge9ProCareHet pakhuisBelsimpelXsens