Stages buitenland en GoinGlobal

Op deze pagina vindt u informatie die gebruikt kan worden bij het verschaffen van een stage in het buitenland. Hier vindt u een aantal relevante stages in het buitenland en informatie over de organisatie GoinGlobal.

NIEUW - 6-6-2019
Mocht je iets willen doen in Zwitserland, een uitwisseling met HEAT of ETH (soortgelijk aan de RUG), laat het de secretaris weten door een e-mail te sturen naar secretaris@studiosimobilae.nl.


Buitenlandse stages:

Biodynamic Institute, South-Africa
We conduct various real-time tests in order to assist you with the knowledge to find the best running shoe. Our goal is to minimise running-related injuries to that you can achieve your highest performance level.These tests include the following: Video gait analysis, Comparing various running shoes by using video analysis, Electromyography of muscle, Logging of strides per minute, Stride amplitude and stride
distance, Leg thrust-off angle, Weight/force absorption/distribution. Click here for more information.

CHU de Nice, France
The Nervous Peripheral and Muscle System (SNPM) of the CHU de Nice is looking for a clinical research associate (ARC) who will participate in the coordination of clinical trials concerning neuromuscular diseases. Click here for more information.

EXOS, US
Our goal is to expose you to different philosophies and ideas and how they are integrated into our methodology and systems of training. We want you to learn how to evaluate the body in a more 3 dimensional format, understanding the entire kinetic chain and prescribing and implementing the best exercises and progressions to meet the individual needs of each athlete. Open your mind about all of the possibilities when training athletes--think outside the box and forget the cookie cutter approach. You will have the added benefit of working with an organization that is solely dedicated to its athletes. Click here for more information.

Allina Health, US
The research department at United Heart and Vascular Clinic is partnering with a large biomedical device company to develop a new product. We have worked for multiple years on data analysis and algorithm development. To further development of the product with an eventual goal of commercialization, we are seeking a qualified undergraduate or graduate student to develop a user interface for an existing signal processing algorithm developed in MATLAB. The intern will receive an overview of the background work that has been performed during product development thus far, but will be expected to work independently to translate the needed functionality into a professionally-styled user interface for clinician use. This is an excellent opportunity to gain industry-relevant development experience for an emerging biomedical technology. The internship will require approximately 3 months of full-time commitment and will be paid. Click here for more information.


GoinGlobal:

GoinGlobal is een organisatie dat informatie verzameld die relevant is als je wilt gaan werken, studeren of stage lopen in een bepaald land. GoinGlobal heeft experts in veertig landen die de arbeidsmarkt goed kennen. Daarnaast heeft GoinGlobal een Job- én Internship search engine. Hier worden vacatures voor banen en stageplekken geüpload. Hieronder volgt een korte handleiding voor het vinden van de informatie over werken, studeren en stage lopen in het buitenland.

Waar te vinden?
De RUG is aangesloten bij GoinGlobal en is dus gratis te gebruiken voor studenten aan de RUG. Onder het kopje ‘Career’ op de Nestor-pagina staat links in het menu ‘Links’ een link naar GoinGlobal.
Onder het kopje ‘Country career guides’ op de GoinGlobal site, kun je navigeren naar het land waar jij graag wilt werken, studeren of stage lopen. Wanneer er een land geselecteerd is, komen de volgende
menu’s in beeld:
- Finding a Job
- Hiring Opportunities
- Getting the Job
- Professional and Personal Networking
- Living There
- General Resources

Finding a Job
Onder dit menu worden verschillende opties gegeven om vacatures te vinden voor een baan in je gekozen land. Hier staat onder andere:
- De top online banensites van het gekozen land
- Links naar advertenties in populaire kranten uit het gekozen land
- Career events in het gekozen land
- Stageprogramma’s

Hiring Opportunities
Hier is te vinden welke sectoren in het gekozen land het grootst zijn en waar de meeste baankansen liggen. Daarnaast is er een indicatie van het salaris te vinden en de grootste bedrijven in het gekozen
land.

Getting the Job
Dit menu is handig wanneer er een vacature is gevonden. Hier staat bijvoorbeeld hoe een CV er voor het gekozen land gebruikelijk uitziet. Dus wat moet er wel en niet in staan, een voorbeeld CV is hier
ook te vinden. Daarnaast staan tips ter voorbereiding voor het sollicitatiegesprek. Daarnaast is te vinden welke Visa of werkvergunningen nodig zijn om in het gekozen land aan de slag te gaan. Professional and Personal Networking Hier staan per sector linkjes naar specifieke verenigingen die staan voor bepaalde beroepen. Deze kunnen worden benaderd voor vragen en meer informatie over een specifieke baan. Daarnaast zijn ook linkjes te vinden die voor je persoonlijke netwerk handig kunnen zijn.

Living There
Hier staat voor het gekozen land specifiek informatie over het wonen in dat land. Bijvoorbeeld hoe duur het is om daar te wonen, hoe het openbaarvervoer geregeld is en hoe zit met belasting en
verzekeringen.

General Resources
Contactgegevens van ambassades en veiligheidsinstanties.

Jobs / Internships
Onder deze twee menu’s kan gezocht worden naar vacatures voor een baan of stageplek. Op deze manier kan er een vacature gevonden worden die past bij jouw interessegebied in het land van
voorkeur.

Beide menu’s werken hetzelfde:
1. Voer relevante trefwoorden in
Dit kan in zowel het Nederlands als in de taal van het land dat wordt gekozen.. Voorbeelden van trefwoorden: ‘rehabilitation’, ‘biomechanica’, ‘sport’, ‘movement science’, etc.

2. Selecteer het land van interesse
Eventueel de stad in dit land specificeren

3. Zoek!
Geen resultaten?

4. Gebruik andere trefwoorden

5. Probeer een ander land/stad
Het kan natuurlijk dat er op dit moment geen vacatures zijn voor jouw interessegebied in het gekozen land.

Voor vragen of opmerkingen over stages in het buitenland of GoinGlobal, neem dan contact op door te mailen naar externezaken@studiosimobilae.nl.

Succes met het vinden van een baan of stageplek!
 

Sponsoren

Gelkinge9ProCareUMCGBelsimpelXsens