Lidmaatschap

Naast huidige studenten Bewegingswetenschappen zijn ook afgestuurde bewegingswetenschappers welkom bij Studiosi Mobilae. Voor hen is Alumni Mobilae, de alumnitak van Studiosi Mobilae, opgericht. In Alumni Mobilae werkt Studiosi Mobilae samen met het Interfacultair Centrum voor Bewegingswetenschappen om het contact tussen en met oud-studenten Bewegingswetenschappen te bevorderen.

Leden van Alumni Mobilae ontvangen twee keer per jaar de ‘In BW’ging’, het verenigingsblad voor oud-studenten Bewegingswetenschappen, met onder andere leuke informatie over het werkveld. Daarnaast kan in november de Almanak op aanvraag kosteloos thuisgestuurd worden en ontvangen Alumni Mobilae leden drie keer per jaar een digitale nieuwsbrief, met daarin informatie over interessante activiteiten van Studiosi Mobilae, zoals een symposium, een ALV en een diesfeest. Ook bevat de nieuwsbrief nuttige informatie over Bewegingswetenschappen gerelateerde onderwerpen. Alumni Mobilae organiseert jaarlijks verschillende gezelligheidsactiviteiten voor haar leden, zoals een PubQuiz of een lezingdiner.

Tevens zal Alumni Mobilae een brug gaan vormen tussen leden in de eindfase van hun studie en afgestudeerde bewegingswetenschappers. Zo is er de mogelijkheid om allerlei informatie over bijvoorbeeld stages, vacatures en banen uit te wisselen. Deze informatie is beschikbaar in de informatiebank.

Alumni Mobilae is dus de ideale manier om met vroegere medestudenten, aankomende bewegingswetenschappers en Studiosi Mobilae in contact te blijven!

Het lidmaatschap van Alumni Mobilae kost €14,- per jaar en wordt per automatische incasso afgeschreven.

Studenten van Studiosi Mobilae worden na het behalen van hun master-BUL automatisch lid van Alumni Mobilae. Wil je geen lid worden of je afmelden voor je alumni-lidmaadschap? Stuur dan een mail naar alumnimobilae@studiosimobilae.nl.

Was je geen lid van Studiosi Mobilae, maar wil je wel lid worden van Alumni Mobilae? Stuur ook dan een mail naar alumnimobilae@studiosimobilae.nl

Om een goede administratie bij te houden is het van belang dat adreswijzigingen en andere relevante informatie van leden wordt doorgegeven aan alumnimobilae@studiosimobilae.nl. Ook indien je een goede stageplaats, vacature of gewoon een heugelijk nieuwtje weet, horen wij dit graag!

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je bij bovengenoemd e-mail adres terecht.

Met vriendelijke groeten,
Namens de werkgroep van Alumni Mobilae,

Sander Kerkhof
Bestuurslid Externe Zaken '20-'21

Sponsoren

ProCareUMCGBelsimpelXsensSkiline