Symposium

Datum:  donderdag 29 november 2018

In onderstaande tabel kan je kort een overzicht zien van hoe de dag is ingedeeld.

Plenaire gedeelte

09.30 - 09.55 uur
Inschrijving
10.00 - 11.25 uur
Plenair deel 1
11.25 - 11.45 uur
Pauze
11.50 - 13.00 uur
Plenair deel 2
13.00 - 13.10 uur
Pitches standhouders
13.15 - 13.50 uur
Lunch
14.00 - 15.50 uur
Workshops
16.00 - 16.30 uur
Dagafsluiting
16.45 - 18.00 uur
Afsluitende borrel


Sprekers: 

- Marianne Timmer - Hoe bereik je je doelen, hoe kan je je potentie waarmaken
- Nicole Voet - ‘Nieuw’ leven met een spierziekte 
- Willem van Mechelen - About physical (in-)activity and health
- Erik Rietveld - End of the Sitting Society 

Workshops: 

- Jan Boxum Merk en Peter Pilot - De rol van technologie in de orthopedische praktijk
- Annet Tiessen-Raaphorst - De waarde van toekomst verkennen
- Rianne Kannekens - Beweegniveau herkend
- Martijn Doorn - Neurorevalidatie in praktijk

Hieronder is de inhoud van de sprekers en de workshops kort beschreven. 

 


Marianne Timmer
Hoe bereik je je doelen, hoe kan je je potentie waarmaken

Marianne Timmer is meervoudig Olympisch kampioene schaatsen. Ze schitterde vooral op de sprint- en middenlange afstanden en is een tijdlang toonaangevend geweest in het Nederlandse schaatsen. Ze is maar liefst 10 keer Nederlands kampioene sprint geworden en de allereerste Nederlandse wereldkampioene op de korte afstanden. Niet alleen als topsporter maar ook als coach heeft ze haar sporen verdiend. In de presentatie zal ze ingaan op factoren die van belang zijn om je doelen te kunnen bereiken. Ze zal hierbij spreken vanuit haar eigen ervaring. Welke uitdagingen en obstakels is zij tegengekomen en hoe is ze daarmee omgegaan? Wat heeft ze hiervan geleerd en hoe heeft ze dingen vervolgens anders aangepakt? Ook zal ze reflecteren op zaken die volgens haar essentieel zijn om in de toekomst succesvol te kunnen zijn. Met andere woorden: we kunnen leren van een topsporter om zelf in de toekomst topprestaties te gaan leveren.

Nicole Voet
‘Nieuw’ leven met een spierziekte

De ziektelast tijdens het ‘leven met een spierziekte’ wordt niet alleen bepaald door de zwakke spieren. De ziektelast is groter en meerdimensionaal, er is meer aan de hand dan zwakke spieren. Dit geldt niet alleen bij een multisysteemziekte als myotone dystrofie type 1, maar ook bij ziekten die zich naar men vroeger aannam vooral tot de spier beperken, zoals  acioscapulohumerale Musculaire Dystrofie (FSHD). De multidimensionaliteit biedt juist aangrijpingspunten voor behandeling als de ziekte niet te genezen is. Ook zonder een beschikbaar genezend medicijn kunnen we iets betekenen en zelfs doen voor hen die ‘leven met een spierziekte’. Patiënten met de spierziekte FSHD zijn vaak ernstig vermoeid, het dagelijkse leven is voor hen topsport. Je zou verwachten dat rustig aandoen helpt om de afnemende energie te sparen. Maar het tegendeel blijkt waar.

Wij ontdekten tijdens een trainingsstudie met 57 FSHD-patiënten dat na zestien weken aerobe training, bestaande uit drie maal per week fietsen op een hometrainer, óf cognitieve gedragstherapie, de vermoeidheid bij de deelnemers fors afnam en men fysiek actiever werd. Ook kwam de toename van vervetting van de bovenbeenspieren tot stilstand. Dit gunstige effect was bij een meerderheid van de deelnemers nog aanwezig drie maanden nadat de trainingen waren gestopt. Niet zo vreemd, als je bedenkt dat het meer dan 70% van de deelnemers lukte om lichamelijk actief te blijven. Er zijn nog meer revalidatiebehandelingen die nieuw leven hebben gecreëerd. Deze presentatie zal voorbeelden geven van deze, en toekomstige behandelingen.

Willem van Mechelen
About physical (in-)activity and health

There is no doubt that a lack of physical activity and exercise is related to ill health outcomes. Next physical inactivity also has negative financial effects on society, both in terms of direct, as well as indirect cost. It is now also widely accepted that regular exercise can act as a ‘medicine’ and thus be part of cure and care treatment options The ill-health effects of physical activity are comparable to those of f.i. obesity and smoking. Therefor it makes from a Public Health perspective sense to promote physical activity and exercise without hesitation, providing a best buy for Public Health. Physical activity can be promoted in all domains of society. However, one should question where the biggest bang for the buck can be achieved? Also, one should question whether or not physical activity interventions should target the individual, or that perhaps more effects can be achieved by contextual interventions. The above aspects of physical activity and exercise will be presented in this keynote presentation.

Erik Rietveld
End of the Sitting Society

Prof. Erik Rietveld presenteert The End of Sitting, een ruimtelijke installatie op het snijvlak van beeldende kunst, architectuur, filosofie en empirische wetenschap. In onze maatschappij is bijna de gehele omgeving ontworpen voor het zitten, terwijl medisch onderzoek heeft aangetoond dat te veel zitten ongezond is. RAAAF [Rietveld Architecture-Art-Affordances] en beeldend kunstenaar Barbara Visser hebben een fysiek denkbeeld voor de toekomstige werkplek ontwikkeld waarin de stoel en tafel niet langer het uitgangspunt zijn. De affordances (handelingsmogelijkheden) van het experimentele werklandschap dagen mensen uit om wisselende werkposities gedurende een dag aan te nemen. The End of Sitting is een eerste stap richting een toekomst waarin staand werken de nieuwe norm is.

Workshops
Jan Boxum Merk en Peter Pilot
De rol van technologie in de orthopedische praktijk

De rol van technologie in de medische industrie neemt toe. De ligduur na een gewrichtsvervangende operatie is de afgelopen decennia drastisch teruggebracht. In sommige gevallen zelfs al in dagbehandeling. Maar het fysieke herstel duurt nog wel maanden. Hoe kan je met sensoren de patiënten op afstand coachen? De ontwikkelingen van Augmented en Mixed reality nemen ook gestaag toe. Welke toepassingen zijn er nu al binnen de orthopedische wereld en welke komen eraan? Hoe speelt sensor technologie en Augmented reality een rol binnen de orthopedische industrie? In deze workshop wordt een inkijk gegeven over praktische toepassingen van deze technologie binnen de orthopedische industrie.

Annet Tiessen-Raaphorst
De waarde van toekomst verkennen

Hoe ziet de toekomst van de (volks)gezondheid en de toekomst van de sport eruit? Deze vragen hebben het RIVM en het SCP de afgelopen jaren bezig gehouden. In mijn presentatie schets ik de belangrijkste ontwikkelingen en trends voor de toekomst op het gebied van gezondheid en sport. Ik ga daarbij in op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen voor de toekomst. Op basis van deze gegevens ga ik graag met de aanwezigen in discussie over de uitdagingen voor de toekomst en hoe verschillende belanghebbenden elkaar kunnen versterken. Of zijn er wellicht ook tegenstrijdige belangen? 

Rianne Kannekens
Beweegniveau herkend

Het bewegingsonderwijs en de sport kunnen een belangrijke en complementaire bijdrage leveren aan het ontwikkelen van beweegpotentie van kinderen. Maar hoe herken je jonge kinderen met beweegpotentie? Het HAN Centre of Expertise Sport & Talent van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gebruikt hiervoor de HAN Beweegtest die bestaat uit een vragenlijst die zowel de beweegpotentie als de beweegprestatie van kinderen meet en de beweegprestatie middels een testbatterij die fundamentele motorische vaardigheden meet.
 
Als het niveau van de kinderen in kaart is gebracht, wacht de volgende uitdaging. Hoe kun je kinderen uitdagen op hun eigen beweegniveau?  Idealiter krijgen kinderen oefeningen tijdens de les die aansluiten bij hun beweegniveau, die hen voldoende uitdagen en hen (nog) beter leren bewegen. Het nieuw ontwikkelde programma daagt uit om sportief allround te worden en het sluit aan bij bekende activiteiten uit de reguliere lessen, maar loopt hier niet op vooruit. Het programma neemt de ontwikkeling van coördinatie als uitgangspunt. 

Martijn Doorn
Neurorevalidatie in praktijk

Zowel de patiëntencategorieën, de problemen, de zoektochten naar kansen als het inter- en multidisciplinaire karakter van de neurorevalidatie zijn zeer aansprekend. Binnen de neurorevalidatie wordt een goed werkende ketenzorg steeds belangrijker. Juist bij de toenemende vergrijzing, het steeds langer thuis blijven wonen en alle ontwikkelingen rondom de Healthy Ageing. Het concept van ParkinsonNet heeft het belang van goede ketenzorg inmiddels bewezen. Hierbij zien we binnen de parkinsonzorg dat de brug tussen wetenschap en praktijk effectief en noodzakelijk is. In deze workshop gaan we vanuit fysiotherapeutisch oogpunt samen deze brug slaan. Hierbij komen de  termen 'cueing' en 'cognitieve bewegingsstrategieën' de bewegingswetenschapper vast en zeker bekend voor.

Sponsoren

Gelkinge9ProCareUMCGHet pakhuisBelsimpel