Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) van Studiosi Mobilae is het adviesorgaan voor het bestuur. De belangrijkste taak van de RvA is advies geven aan het bestuur over (het vormen van) het beleid en andere bestuurstaken. Daarnaast kan het bestuur bij calamiteiten advies vragen aan de RvA.
De RvA is ook voor leden. Wanneer een commissie of lid ergens mee zit, waarmee ze niet terecht kan bij het bestuur, kunnen zij advies vragen bij de RvA. In principe bestaat de RvA uit de oud-voorzitters van Studiosi Mobilae van de afgelopen drie jaar. Dit verenigingsjaar bestaat de RvA uit:

- Coen Scheperboer, voorzitter 2013-2014
- Hannes Boeckhout, voorzitter 2014-2015
- Dennis de Goeijen, voorzitter 2015-2016

De contactgegevens van de RvA-leden zijn te vinden in de ‘Online Almanak’ op de website.