ProMove

 

Beste studenten,

ProMove heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Dit doet ProMove niet alleen, maar samen met andere medezeggenschapsorganen. Deze medezeggenschapsorganen houden zich bezig met verschillende onderwerpen. Eens per maand komen we allemaal samen tijdens de vergadering van ProMove. Tijdens deze vergadering worden de belangrijkste lopende zaken van elk medezeggenschapsorgaan besproken. Onderwerpen van afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld de masterselectie en het aantal herkansingsmogelijkheden. Op deze manier krijgen de verschillende medezeggenschappen meer overzicht wat er allemaal besproken wordt in de verschillende organen en krijgen ze verschillende meningen en adviezen over deze onderwerpen.

Naast de ProMove vergadering vindt ook vier keer per jaar een overleg plaats met het managementteam van Bewegingswetenschappen. Dit is het BW-overleg. Hierbij speelt ProMove een belangrijke rol. Via dit overleg kunnen studenten namelijk actief meedenken over opleiding specifieke zaken.

Tot slot werkt ProMove ook samen met ProMed en ProDent. Dit zijn de pro’s van geneeskunde en tandheelkunde. De voorzitters komen eens per twee weken samen om te vergaderen. Zaken die niet specifiek over één studie gaan, maar bijvoorbeeld over de gehele faculteit worden dan besproken. Ook kan advies gevraagd worden over hoe zaken in de andere studies worden aangepakt en opgelost.

Dit jaar zal ProMove bestaan uit de volgende studenten:

Carlijn Wesselink Voorzitter ProMove
Teske van Hof Student-lid Raad van Bestuur UMCG
Charlie Schillemans Student uit de Onderwijs- en Onderzoeksraad
Marloes de Beus Student uit de Opleidingscommissie
Bram Bastiaansen Student uit de Opleidingscommissie
Susan Verwilligen Student uit de Opleidingscommissie
Mirjam Kalisvaart Student uit de Opleidingscommissie
Marco de Vries Student uit de Universiteitsraad
Hanna Berretz Student uit de Universiteitsraad
Roland Bijvank JV-coördinator
Kim Maas Student uit de Examencommissie

Ben je geïntresseerd in de medezeggengschap, heb je vragen over ProMove of wil je een keer een vergadering bijwonen? Spreek ons dan gerust eens aan! Je kunt ook mailen naar promove@umcg.nl of bellen naar 06-44607356(Carlijn).

Liefs,

Teske, Charlie, Kim, Bram, Susan, Mirjam, Marloes, Hanna, Marco, Roland en Carlijn.