Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OC) is een commissie die adviseert over de inhoud en uitvoering van het onderwijs, de examens en de daarbij behorende kwaliteitszorg van de opleiding Bewegingswetenschappen, zowel van de bachelor als de master. De OC adviseert aan onder andere de curriculum coördinator van Bewegingswetenschappen en kan ook adviseren aan de raad van het bestuur van het UMCG over onder andere de vakken die worden gegeven in het curriculum, maar ook over vakoverstijgende zaken zoals bijvoorbeeld examenregelingen.

Voor de vak evaluaties wordt gebruik gemaakt van resultaten uit de kwalitatieve en kwantitatieve evaluaties, hieronder vallen de evaluaties die jullie invullen na het tentamen, JV-verslagen en verslagen geschreven door willekeurige studenten. Indien daar aanleiding toe is, wordt de vak evaluatie van de OC met de desbetreffende docent besproken. Naar onze adviezen, van de studentleden binnen de OC, wordt goed geluisterd en de inbreng is groot.

Een aantal concrete punten die wij als OC de laatste tijd onder andere hebben bereikt, zijn: betere/vernieuwde evaluaties, gewijzigd onderwijsprogramma in Bachelor en Master (toevoegen en/of schrappen van vakken) en interne afstemming van vakken. Ook wordt er gepraat over de inhoud van de vakken zelf en de structuur die daarin wordt gehandhaafd (verhouding hoor-/werkcolleges), waarmee uiteindelijk vakken worden verbeterd. Tijdens de vergaderingen worden ook de huidige zaken rondom opstellen van de nieuwe master besproken en geëvalueerd.

Naast het deelnemen aan de vergaderingen van de OC, neemt een deel van de student-leden van de OC ook deel aan vergaderingen van Promove, het JV-OC overleg en het BW-overleg. Zo worden problemen en veranderingen efficiënt teruggekoppeld naar de OC en blijven de verschillende organen goed op de hoogte van de OC.

De commissie bestaat uit zowel studentleden als stafleden van het centrum voor Bewegingswetenschappen. De studentdelegatie bestaat uit een 3-tal studenten afkomstig uit verschillende jaarlagen van de studie, namelijk jaar 2 en 3 van de bachelor en jaar 1 en 2 van de master. Naast deze 3 studentleden is er ook een 4e student lid vanuit de O&O-raad aanwezig bij de vergaderingen. Als student-lid van de OC verbeter je je communicatieve vaardigheden en krijg je inspraak in de opleiding. Daarnaast kom je erachter hoe het er achter de schermen van een opleiding aan toe gaat. Verder bestaat de commissie uit 4 leden van het wetenschappelijk personeel en 3 leden van het ondersteunend personeel van het centrum voor Bewegingswetenschappen, met allemaal een adviserende stem.

De studentleden in de opleidingscommissie 2016/2017 zijn:

Marloes de Beus

Bram Bastiaansen

Mirjam Kalisvaart

 

Zie je graag iets veranderen in het onderwijsprogramma of wil je weten waar we op het moment vooral mee bezig zijn? Spreek ons er dan op aan! Wij kunnen je punt dan inbrengen in de vergadering of je even bijpraten over de activiteiten van de OC.

Groetjes,
De studenten uit de OC