O&O raad

Beste Bewegingswetenschappenstudenten,

Ook dit jaar wordt Bewegingswetenschappen weer vertegenwoordigd in de Onderwijs- en Onderzoeks-raad: het hoogste medezeggenschapsorgaan van de Faculteit der Medische Wetenschappen. Velen van jullie weten niet precies wie wij zijn en wat wij doen. Daarom grijpen we deze kans om onze raad eventjes in de spotlights te zetten.

De O&O-raad bestaat uit zeven studenten en zeven personeelsleden. De studenten zijn afkomstig van alle drie de studies van de medische faculteit: geneeskunde, tandheelkunde en bewegingswetenschappen. We vergaderen elke week en bespreken dan actuele zaken die spelen op de faculteit op het gebied van onderwijs en onderzoek. Denk hierbij aan de herkansingsregeling die dit jaar binnen BW is afgeschaft, de verdere ontwikkeling van G2020 bij geneeskunde of de ontwikkelingen binnen het CTM bij tandheelkunde.

Daarnaast geven wij ieder jaar onze visie op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor het nieuwe academisch jaar en hebben hier instemmingsrecht op. Eens per maand hebben we overleg met de Raad van Bestuur van het UMCG. Door veel te vergaderen en te overleggen, onder andere met de opleidingscommissies en ProMove, ProDent en ProMed, proberen we voor iedere student van de medische faculteit zijn of haar studietijd hier zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Om er voor te zorgen dat alle zaken omtrent Bewegingswetenschappen goed de aandacht krijgen zal Charlie Schillemans als coördinator BW jullie belangen behartigen. Voor suggesties, opmerkingen of vragen kunnen jullie Charlie aanspreken of een mailtje sturen naar OenOraadSF@umcg.nl. Onze vergaderingen zijn openbaar dus als je wil weten waar de vergadering plaats vindt of wat er tijdens de vergadering wordt besproken kun je ons ook mailen.

Met vriendelijke groet,

De studentenfractie van de O&O-raad 2016-2017:

Noor Jöbsis - Voorzitter
Mathilde Tjepkema - Secretaris/PR
Titia van Duin - Coördinator bachelor onderwijs GNK en Internationalisering
Sanne Krol - Coördinator master onderwijs GNK en Onderzoek
Koen Brummel - Coördinator THK
Sebastiaan van Doornik - Coördinator THK
Charlie Schillemans - Coördinator BW