JV3


De JV3 bestaat dit jaar uit:

Rick Stoop (voorzitter)
Femke de Bruijn
Gijs Arts
Lieke Vixseboxse

De JV3 is te bereiken via: jv3@studiosimobilae.nl