Wetenschapskalender

In de wetenschapskalender staan symposia, congressen en andere activiteiten die te maken hebben met Bewegingswetenschappen of een aspect hiervan. Vaak wordt er een bedrag gevraagd om aan een van deze activiteiten deel te nemen. In dat geval kan je door een e-mail te sturen naar penningmeester@studiosimobilae.nl korting krijgen. Hoe hoog deze korting is, verschilt per activiteit. Heb je een leuke aanvulling voor de wetenschapskalender? Stuur dan een mailtje naar secretaris@studiosimobilae.nl.

 

 

6-9 juni: ISCOMS

Het International Student Congress Of (bio)Medical Sciences (ISCOMS) is een van de meest toonaangevende congressen ter wereld op het gebied van biomedische wetenschappen. Dit jaar zal de 24e editie plaatsvinden van 6 tot en met 9 juni in Groningen. Tijdens het driedaagse congres kun je deelnemen aan interactieve workshops en je laten inspireren door lezingen van topwetenschappers. Daarnaast biedt ISCOMS jou de unieke mogelijkheid om onderzoek dat je uitgevoerd hebt tijdens je bachelor of master te presenteren aan een internationaal publiek. Mis deze kans niet en lever voor 3 februari 2017 het abstract van je onderzoek in op www.iscoms.com!

 

16 juni: Mini-symposium patiëntveiligheid en technologie

Een mini-symposium over een actueel thema dat aansluit bij de verplichting van ziekenhuizen om patiëntveiligheid rondom de toepassing van technologie te optimaliseren. Zonder technologie is de moderne gezondheidszorg niet meer uitvoerbaar, maar dit heeft naast vele nieuwe mogelijkheden voor de patiënt ook risico’s met zich meegebracht. Gebleken is dat de risico’s niet zozeer worden bepaald door defecten in apparatuur, maar veelal door verkeerd gebruik van deze apparatuur. Het voorkomen van vermijdbare fouten rondom het gebruik van technologie in de gezondheidszorg heeft daarom de laatste jaren veel aandacht gekregen. Het laatste convenant medische technologie verlegt niet voor niets de focus van veiligheidsnormen naar veilig gebruik van technologie. Elk ziekenhuis krijgt de verplichting te zorgen voor scholing op dit gebied.

Een betere samenwerking tussen technici die apparatuur ontwikkelen en beheren, technisch geneeskundigen, artsen, beweging wetenschappers  en andere medewerkers in de gezondheidszorg die de apparatuur gebruiken en beleidsmakers zal sterk bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid van het gebruik van technische apparatuur in de gezondheidszorg. Een betere samenwerking wordt bevorderd door inzicht in elkaars perspectief en in professionals handvatten bieden om op een systematische wijze procedures te analyseren en oplossingen te genereren. Klik hier voor meer informatie.