Contact alumni

De organisatie van Alumni Mobilae ligt in handen van een werkgroep, die contact heeft met zowel de opleiding, als een klankbordgroep bestaande uit alumni. Hierbij is de werkgroep verantwoordelijk voor de organisatie betreffende activiteiten en faciliteiten op basis van input vanuit de opleiding en alumni. Met alle vragen en opmerkingen over Alumni Mobilae kan je terecht bij de werkgroep van Alumni Mobilae, deze bestaat uit:

Ward Nieboer bestuurslid Externe Zaken '16-'17

Paul Boonk bestuurslid Externe Zaken '15-'16

Bram Bastiaansen bestuurslid Externe Zaken '14-'15

Jeroen Waanders alumnus

Menno Veldman alumnus

Wil je je aanmelden voor Alumni Mobilae? Download hier een machtigingsformulier van Alumni Mobilae en stuur deze op naar het onderstaand adres:

Contactgegevens:
Telefoon: 050-3616320
E-mail: alumnimobilae@studiosimobilae.nl

Bezoekers/Postadres:
Studiosi Mobilae t.a.v. Alumni Mobilae
Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen FA 34

Tevens is Alumni Mobilae te vinden op LinkedIn, klik op onderstaand logo voor de groepspagina: